Köpvillkor Art by Ambaurora

Allmänt
Art by Ambaurora med webbplatsen shop.ambaurora.com säljer unik fotokonst till privatpersoner och företag. Villkoren som beskrivs härnäst gäller när du som konsument gör en beställning via internet på shop.ambaurora.com, Art by Ambaurora och därtill hörande sidor (”webbplatsen”). I samband med din beställning sluter du avtal med Ambaurora Communications, org.nr 198609030807 (”Ambaurora”). Kontaktuppgifter och övrig information om Ambaurora Communications finns på webbplatsen.

För att beställa varor från Art by Ambaurora måste du ha fyllt 18 år. Ambaurora förbehåller sig rätten att neka beställningar.

Beställning
Beställning görs på Art by Ambauroras hemsida som finns på https://shop.ambaurora.com. E-handeln på https://shop.ambaurora.com marknadsförs under det egna varumärket Art by Ambaurora, verksamheten bedrivs dock inom ramen för Ambaurora Communications verksamhet, som utgör din avtalspart i samband med köp. Ambaurora Communications är en kommunikationsbyrå som tillhandahåller konsulttjänster inom marknadsföring och kommunikation.

För att kunna genomföra ett köp via Art by Ambaurora måste du acceptera köpvillkoren. Genom att acceptera villkoren förbinder du dig att följa dem i sin helhet. Vidare måste du bekräfta att du tagit del av Ambauroras integritetspolicy. Integritetspolicyn hittar du här. 

Genomförd beställning innebär att du godkänner Ambauroras köpvillkor och samtycke till att namn, adress, e-postadress och mobiltelefonnummer (som krävs för sms-avisering av din försändelse) behandlas som personuppgift av Ambaurora. Avtal om köp träffas först när Ambaurora bekräftat din beställning genom att skicka en orderbekräftelse till din mejladress du uppgett i samband med köp.

Vi förbehåller oss rätten att neka din beställning ifall att du inte uppgett de uppgifter som erfordras för att vi på ett korrekt sätt ska kunna behandla din beställning. Vi förbehåller oss rätten att korrigera ordrar om leverans av någon anledning inte kan ske. Har du gjort flera beställningar förbehåller vi oss rätten att slå ihop dina ordrar och leverera dem i ett paket.

Ambaurora förbehåller sig rätten att annullera beställning ifall att kunden har betalningsanmärkning. Vidare förbehålls Ambaurora rätten att helt neka beställning ifall det finns skäl att misstänka att beställningen utgör ett bedrägeriförsök. Samtliga bedrägeriförsök polisanmäls.

Priser, produkter och produktbilder
Samtliga priser uppges i svenska kronor inklusive moms (20 %). Eventuell fraktkostnad tillkommer, beroende på vilket fraktalternativ du väljer vid beställning. Du kan alltid se totalpriset inklusive alla avgifter, moms, frakt och metod för betalning i varukorgen.

Art by Ambaurora säljer fotokonst och illustrationer. Fotografierna och illustrationerna printas som fine art-tryck. Samtliga fotoprints och illustrationer beställs och levereras med så kallad monteringsmån, vilket innebär att faktisk storlek på postern blir något större än de mått som uppges på Art by Ambaurora.

Med hänsyn till produktens art kan Ambaurora aldrig garantera att produktbilderna på webbplatsen  återspeglar varans utseende exakt. Vi reserverar oss för eventuella fel i produktinformationen och förbehåller oss rätten att ändra produktinformation, priser och butikens utbud utan föregående avisering. Vid eventuella felaktigheter förbehålls Art by Ambaurora/Ambaurora Communications rätten att korrigera detta i efterhand. Vi reserverar oss för prisjusteringar, slutförsäljning, lagerdifferenser, tekniska problem, ändringar av tekniska specifikationer och eventuella typografiska fel på shop.ambaurora.com eller i vårt marknadsföringsmaterial. Vi förbehåller oss rätten att annullera felaktiga ordrar.

Om felaktigt pris uppgetts för en vara kommer Ambaurora att inhämta ditt godkännande avseende det korrigerade priset innan beställningen slutförs. Genom beställningen ingår du ett bindande avtal med Ambaurora. Vi skickar då en orderbekräftelse till den mejladress du uppgett. Är något fel i orderbekräftelsen ska du utan dröjsmål kontakta Ambaurora.

Vid eventuella felaktigheter förbehålls Art by Ambaurora/Ambaurora Communications rätten att korrigera detta i efterhand.

Betalning
Du kan betala på de sätt som uppges på Art by Ambauroras webbplats. Ambaurora erbjuder betalning med Payson. Med Payson betalar du enkelt och tryggt. Välj att slutföra köpet direkt med VISA, MasterCard eller internetbank. Läs mer här: www.payson.se

Payson Logo

Ambaurora förbehåller sig rätten att inte erbjuda en eller flera betalningslösningar, alternativt ändra betalsätt om det som du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera ett eventuella ytterligare begränsningar och villkor för betalningsalternativ kan uppges i samband med utcheckning av varukorgen.

Leverans
Den förväntade leveranstiden uppges i varukorgen intill de olika leveranssätten eller i orderbekräftelsen. Beställningarna hanteras manuellt, leveranstiden kan därför variera något. Samtliga beställningar levereras med spårbar frakt till dig.

Ångerrätt och retur
Som kund har du alltid 14 dagars ångerrätt enligt LODA, Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerfristen börjar löpa från den dag du mottagit varan. Observera att varan behöver returneras i ett oförändrat skick för att du som kund ska få en fullständig kreditering. Ambaurora förbehåller sig rätten att justera krediteringsbeloppet ifall att varan returneras i ett icke säljbart skick. Outlösta paket omfattas inte av ångerrätten.

Returer ska skickas till returadress som uppges nedan.

Returadress:
Ambaurora Communications
C/O Malin Strandvall
Eskilsgatan 1, lgh 1403
645 30 Strängnäs
Sverige

Om du vill ångra köpet ska du, innan ångerfristen löpt ut, skriftligen meddela Ambaurora att du ångrar köpet till mejladressen malin.strandvall@ambaurora.com. Du måste uppge ditt namn, din adress och annan relevant information som ordernummer, fakturanummer och/eller namn på varan, allt så att Ambaurora ska kunna identifiera aktuellt köp. Du kan också använde den blankett som Konsumentverket tagit fram. 

Om du ångrat ditt köp behöver du skicka tillbaka varan till Ambaurora inom 14 dagar från den dag du meddelat att du ångrat dig. Du ska själv betala returfrakten samt säkerställa att varan är väl emballerad och återlämnas i fint skick. Tänk också på att du ska kunna påvisa att du skickat tillbaka varan, så spara kvittot på försändelsen som bevis.

När du ångrar ett köp betalar Ambaurora tillbaka det belopp du betalat för varan, exklusive leveranskostnader. Ambaurora har dessutom rätt att dra av ett belopp som motsvarar varans eventuella värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Återbetalningen sker så snart Ambaurora tagit emot varan. Återbetalning kommer normalt att ske till dig via det betalningsalternativ som användes när du köpte varan, men Ambaurora förbehåller sig rätten att använda andra återbetalningsalternativ om detta bedöms lämpligt.

Ej uthämtade paket
Ambaurora förbehåller sig rätten att debitera dig kostnaderna för den hantering som uppstår vid ej uthämtade paket (returfrakt, expeditionskostnad et cetera). Därför tar vi ut en fast avgift på 200 kronor om du inte hämtar ut ditt paket. Din försändelse ligger hos postombudet i 14 dagar innan den returneras till oss.

Om du ångrar ett köp och vill returnera vara, behöver du alltså först hämta ut paketet och därefter returnera enligt beskrivning ovan.

Reklamation
Har du fått en defekt eller felexpedierad vara? Kontakta oss då omgående på malin.strandvall@ambaurora.com. Beskriv felet så utförligt som möjligt. Ifall Ambaurora inte kan lösa problemet får du givetvis reklamera produkten för att få en ny. Reklamationer ska göras i enlighet med de instruktioner du får från oss.

Ambaurora står för returfrakten för godkända reklamationer. När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Ambaurora att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Ambaurora strävar efter att detta ska ske inom 14 dagar från det att reklamationen mottagits, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Ambaurora förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning

Vid eventuell tvist följer Ambaurora naturligtvis Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Integritetspolicy och cookies
Ambaurora är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas och inhämtas i samband med din beställning av varor på Art by Ambaurora eller som i övrigt registreras i samband med förberedelse för eller administration av ditt köp. Se integritetspolicyn för mer information om om Ambauroras personuppgiftsbehandling.

 

ÖVRIGT

Kampanjer och marknadsföring
Ambaurora kan från tid till annan erbjuda kampanjer på shop.ambaurora.com och tillhörande marknadsföringskanaler som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av köpvillkoren t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är i kraft och för de specifika varor som kommuniceras av Ambaurora i samband med kampanjen. Ambaurora förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa köpvillkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på shop.ambaurora.com gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

Ändring av villkoren

Ambaurora förbehåller sig rätten att göra ändringar i köpvillkoren när som helst i tiden genom att publicera de ändrade villkoren på Art by Ambauroras webbplats, shop.ambaurora.com. De ändrade försäljningsvillkoren träder automatiskt i kraft när de offentliggörs. Ändringen gäller från det att du har accepterat villkoren (i samband med ett nytt köp).

Force majeure
Ambaurora ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Ambaurora inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, extrema väderförhållanden, krig, pandemi, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Ambaurora dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både du och Ambaurora rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

Immateriella rättigheter
Art by Ambaurora, samt allt innehåll på denna webbplats, ägs av Ambaurora. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll får ej kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Ambaurora.

Tillämplig lag och tvistlösning
Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter kontakt och dialog med Ambaurora. Om tvist ej kan lösas i samförstånd kan du som konsument vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se. Vid eventuell tvist följer Ambaurora beslut från ARN.

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av köpvillkoren ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt ovan eller i sista hand av allmän domstol med Eskilstuna tingsrätt som första instans.

 

Dessa villkor har fastställts av Ambaurora Communications (Ambaurora) den 26 april 2021.